Támogasd a helyit!

Köszönjük, hogy megrendelésével a magyarországi vállalkozásokat támogatja!

 

Termékajánló
Szavazás
Szeretné ha más jellegű árú is volna az áruházban?
igen Forrasztási segédanyagok, ragasztók
Igen. Gyújtás izzítás alkatrészek
Igen Hálózati elemek, vezetékek saruk csatlakozók stb.
Nem

Vásárlási feltételek

1. A szerződő felek
 •  A szerződést kötő felek az alábbiak:

Eladó:

 • Vámos és Társai Gépjárműtechnikai Bt .Rövidített néven: Vámos és Társa Bt.
 • Telephelye:7632 Pécs Gárdonyi Géza u .26
 • Adószáma:20010939-1-02

Vevő:

 • Az oldal j felhasználója (a továbbiakban röviden „Vevő”). Eladó és Vevő megnevezése együtt, röviden: Felek
2. A szerződés tárgya
 •  Felek egymással adásvételi szerződést kötnek, a szerződés, írásban kötött szerződésnek minősül,  amelynek alapján az Eladó a web áruházban kiválasztott terméket köteles a Vevőre átruházni és a terméket a Vevő birtokába bocsátani.

 

 

3. A szerződés létrejötte
 •  A Vevő a web áruházban regisztrálás nélkül is vásárolhat és korlátlanul böngészhet .
 • A regisztráció nem vonja magával a vásárlási kötelezettséget.
 • A Felek között a szerződés a megrendelés gomb megnyomásával jön létre.

 

4. Jogok, kötelezettségek a regisztrációval és megrendeléssel kapcsolatban
 • Amennyiben a Vevő a regisztrációt hibásan tölti ki, eladó a felmerülő problémákért semmiféle felelősséget nem vállal.
 • A megrendelt termékek kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül a Vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától.
 • Az elállási szándék írásban,vagy telefonos értesítrésel történik az átvátelt, kipróbálást követő legrövidebb időn belül. a 70/4316863 telefonszámon, vagy a vamostsa@gmail.com email címre küldött elállási nyilatkozattal.
 • Az elállási jog 14 munkanapon belül indoklás nélkül gyakorolható.
 • A terméket kifogástalan állapotban, eredeti csomagolásában vesszük vissza a beszerelő szakműhely által készített bizonylat, és az eredeti számla kiséretében. Amennyiben a vásárolt árú felszerelés ,kipróbálás közben sérül, üzemképtelenné válik, az elállás nem gyakorolható. Felhívjuk figyelmét, hogy az áruház termékei olyan műszaki cikkek, amelyek beépítése, üzembe helyezése, a hozzájuk kapcsolódó egységek, vezetékek,stb. hibátlan működésének felülvizsgálata, szakértelmet, szakember, szakműhely közreműködését indokolják. A Vámos és Társa Bt . az elállás során keletkező ,az alkatrész beszerelési - kiszerelési és egyéb járulékos költségeket nem téríti meg. Amennyiben a termék az elállási időn belül meghibásodik, a garanciális feltételek érvényesek. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a rosszhiszemű ellállási magatartást a vállalkozásunk minden esetben vizsgálja. Rosszhiszemű elállásnak minősül, ha a a vevő a terméket, az elállási szándék bejelentése után is rendeltetés szerűen tovább használja, vagy az időszak alatt rendeltetés szerűenhasználja  és az elállási szándékot az időszak végén jelenti be.  Ebeben az esetben a vállakozás fenntartja a jogot, az 50-90% os értékcsökkenés érvényesítésére, vagy extrém esetben eláll a visszavásárlástól.
 • A terméket nem rendeltetés szerű használat,sérülés, más jellegű felhasználás, túlterhelés esetén az elállási jogra hivetkozva sem veszük vissza./A visszaküldött terméket, minden esetben bevizsgáljuk, jegyzőkönyvet,fotókat készítünk./ Ismételten felhívjuk figyelmét, a szakszerű szaktanácsadás lehetőségére, a 70/4316863 telefonszámon, vagy a vamostsa@gmail.com email címen
 • Az Ön megrendelésének, azaz velünk kötött szerződésének teljesítése során a 17/1999. Kormányrendeletnek megfelelően járunk el.
 • Hibás teljesítés esetén a szavatosságra vonatkozó vásárlási igényeket a 49/2003 (VII. 30.) GKM rendelet alapján rendezzük.
5. Szállítási feltételek
 • A termékek átadása személyes átvétellel, vagy csomagküldő szolgáltatással  történik. 
 •  Eladó kötelezettséget vállal, hogy a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül a terméket átadja a csomagkézbesítő  szolgálatnak kiszállítás céljából.
 • A csomagküldésből származó esetleges kárért vagy késedelemért a csomagkézbesítő szolgálat teljes körű felelősséget vállal. Ezekért, a problémákért az Eladót semmi felelősség nem terheli.
 •  Amennyiben a szállítás bármely okból meghiúsul, a csomagkézbesítő  szolgálat mindenkori üzletszabályzatának megfelelően kell eljárni.
 • Amennyiben Vevő a csomagot második kézbesítéskor sem veszi át, illetve, ha a kézbesítés olyan okból hiúsul meg, amelyre a szolgálat üzletszabályzata ezt a jogkövetkezményt írja elő, a szolgálat a csomagot visszaküldi az Eladónak.
 • Abban az esetben, ha a Vevő úgy dönt, hogy visszaküldi a csomagot, vagy nem veszi át, minden szállításból adódó költség a Vevőt terheli.

 

6. Fizetési feltételek
 • Az árú személyes átvételekor készpénzes és átutalásos fizetésí módokra van lehetőség. Eladó az átutalási lehetőséget csak szerződött partnerei részére biztosítja
 •  Az utánvéttel való fizetéses szállítás esetén a termék átvételével egy időben, az átvétel helyén történik, a futárszolgálat mindenkori üzletszabályzata szerint.
 • Előzetes banki átutalás esetén a Vevő a megrendelés visszaigazolását követően, amely tartalmazza a szállítási díjat is, az Eladó az ERSTE banknál vezetett 110600006-00000000-72645226 számú számlájára utalja át a vételárat.
 • Eladó addig nem küldi el a megrendelt terméket, amíg a megrendelt termék vételára + szállítási költsége (a megrendelés visszaigazolásában látható összeg) nem került az Eladó számlájára.
 • A Vevő minden esetben köteles megvárni a visszaigazolást, hogy az előrefizetések esetén a Vevő rendelkezésére álljon minden információ a készleten lévő termékekről és a szállítási költségről.
 •  Az árak forintban vannak feltüntetve és tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t.

 

7. Garancia
 • Az Eladó a termékekre 12 hónap  garanciát vállal a vásárlást bizonyító számla,valamit a szakszerű beszerelést bizonyító szervizszámla (vagy számla másolat) ellenében.
 • A garancia csak rendeltetésszerű használatra vonatkozik, nem vonatkozik extrém körülmények között üzemelő járművek alkatrészei  esetén / pl: offroad/, túlterhelésből, helytelen használatból, szakszerűtlen beszerelésből  adódó meghibásodásokra/ pl égés, olvadás, beázás, stb /valamint törésre. A vevő köteles a hiba észlelése esetén a haladéktalan kármérséklésre,/ pl áramtalanítás, /
 • A meghibásodott alkatrészt a Vevő visszaküldi vagy visszahozza személyesen a Vámos és Társa Bt  7632 Pécs Gárdonyi Géza u 26 címre a számlamásolatokkal együtt, ezt követően az Eladó 8 munkanapon belül köteles kivizsgálni a garanciális igény jogosságát. Amennyiben a garanciális igény jogosan áll fenn,az eladó köteles a lehető legrövidebb időn belül, az árút kicserélni,vagy megjavítani.
 •  Vevő a garanciális igényével kizárólag a vásárlást és a  beszerelést igazoló  számla (vagy számlamásolat) bemutatásával élhet.
 •  Ha a megrendelt termék nem lett megfelelő, a terméket beépítetlen  állapotban számlával együtt a Vevő saját költségén visszaküldi, vagy személyesen visszahozza  a Vámos és Társa Bt  telephelyére 7632 Pécs Gárdonyi Géza u 26 .

Fentiek elkerülése érdekében:

 • Eladó minden esetben felajánlja a telefonos, írásos segítséget, szaktanácsadást, ha a vásárló bizonytalan a döntésében Tel: 70 431 68 63  email: vamostsa@gmail.com
 • Eladó  nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy minden esetben meg kell vizsgálni a meghibásodás kiváltó  okát és az új alkatrész beszerelése , üzembe helyezése előtt, minden esetben szakszerűen ki kell azt javítani!
8. Adatvédelem
 • Vevő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a Vevő által megadott személyes és egyéb adatokat kizárólag a vásárlás lebonyolítása és a későbbi üzleti kapcsolattartás céljából kezelje és feldolgozza.
 • Eladó garantálja hogy Vevő adatai semmilyen úton nem jutnak el harmadik félhez.

Az adatkezelő:

Vámos és Társa Bt 

Vámos Csaba ügyvezető.

 

A szabályozás célja és tárgya
 • Jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzat célja, hogy  A Vámos és Társa Bt néll a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos életviszonyokata természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályaival összhangban rendezze.

 

 •  Ez a szabályzat meghatározza a Vámos és Társa Bt. nél az  adatkezelés elveit, az adatkezelést magukban foglaló tevékenységi területeket, az adatkezelések és adatfeldolgozás feltételeit, valamint az adatbiztonság követelményeinek való megfelelést és szabályozza a felelősségi viszonyokat.
Az adatkezelés
 • A vásárlók nyilvántartásának célja,  a vásárlási információk birtokában a számlázás, szállítás ,csomagfeladás, rendelés  valamit a későbbiekben a vevői kapcsolattartás biztosítása.
 •  A személyes adatok kezelésének jogalapja a vásárláskor megadott elérhetőség, illetve a regisztráció.
 • Az adatok kizárólagos kezelője, és egyben felelőse : Vámos Csaba ügyvezető.

 

Ügyvezető a Vevő személyes adatait  kizárólag  a következő helyeken tartja nyilván, illetve kezeli.

 • A webáruház vásárlói adatbázisában.
 • A Vámos és Társa Bt . számlázó programjában.

Adatkezelő kijelenti, hogy a fenti adatbázisokat saját kezüleg kezeli, használatuk biztonsági jelszóval védett.

 • A kiállított számla nyomtatott másolati példánya a Bt telephelyén a törvényi előírásoknak megfelelő módon és ideig megőrzésre, ezt követően megsemmisítésre kerül.

 

Tájékoztatás és reklámtevékenység
 •  A vevő tájékoztatása a vamosautovillamossag.unas.hu honlapján közzétett információkon kívül a vásárlók  részére hírlevél küldésével történik. A hírlevelek küldéséhez rendelkezésre álló adatok a vevők  e-mail címe, levelezési címe, valamint telefonszáma. Eladó kijelenti, hogy a vevő adatait semmilyen körülmények között nem adja ki harmadik félnek.
 • Az adat tárolás egyetlen célja  vásárlás folyamatának bonyolítása, és a kapcsolattartás, tájékoztatás.
Általános elvek
 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Személyes adatot gyűjteni csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból lehet és azokat a céllal összeegyeztethető módon szabad kezelni.
 •  A személyes adatoknak kizárólag a szükséges információkra kell korlátozódniuk, továbbá pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; a pontatlan személyes adatokat helyesbíteni vagy törölni kell.
 •  Az adattárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok biztonságát a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, a véletlen adatvesztéssel, megsemmisüléssel vagy károsodásával szemben is.
 •  Az adatkezelő felelős a felsorolt követelményeknek való megfelelésért.
Tiltakozás
 • . Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,  kivéve ha az adatkezelést törvény rendelte el,
 •  Ha a  személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
 •  A tiltakozás jogának gyakorlását a  törvény lehetővé teszi.

 

Jogorvoslat
 • A Vevő a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 •  Ha az érintett úgy véli, hogy az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Hatóság eljárásának feltételei és elérhetősége a http://www.naih.hu címen található.
Hatályba lépés
 • A Szabályzat 2018. Május 15. napján lép hatályba.
VÁSÁRLÁS ELŐTT

Tisztelt Vásárló!

 

A kellemetlenségek elkerülése érdekében javaslom, hogy  amennyiben Ön nem szakmabeli vagy bármiben bizonytalan, akkor vásárlás előtt vegye fel velem a kapcsolatot emailben vagy telefonon. Segítek!

Tel: 70/4316863 Vámos Csaba   Email:  vamostsa@gmail.com

ALKATRÉSZ KERESÉS ÉS MÉRETEK.

Tisztelt vásárló!

A részletes alkatrlész kereséshez, kérem hívjon fel .Tel:70 431 68 63.  A pontos azonosításhoz kérem készítse elő a következő adatokat,vagy dokumentumot:

 • A készülékről leolvasható azonosítók
 • Forgalmi endedély

Az áruházban a  kereső mezőbe a méret szerinti  kereséshez, kizárólag  a  hivatalos szor /*/ jelet használja!  Ne hagyjon a karakterek között szóközt! Pl:  A*B*C

 

OTTHONI JAVÍTÁS

Tisztelt Vásárló!

 

A mai fődarabok több ponton préseltek, ponthegesztettek, célszerszámok nélkül csak roncsolással ,szakszerűtlenül szerelhetők. Előfordul, hogy már többé nem lesznek javíthatók.  Megéri?

Kérem gondolja át, hogy a megrendelt alkatrészeket szakszerűen ki tudja-e cserélni.

Figyelem! Csak szakműhelyben , szakember által beszerelt alkatrészekre érvényesek a garanciális  feltételek!

Ne kockáztasson!

A műhelyben vállallom a komplett fődarabok vagy azok részegységeinek gyors, szakszerű javítását.

 

 

 

Webáruház készítés