Támogasd a helyit!

Köszönjük, hogy megrendelésével a magyarországi vállalkozásokat támogatja!

 

 

Termékajánló

Vásárlási feltételek

1. A szerződő felek
 •  A szerződést kötő felek az alábbiak:

Eladó:

 • Vámos és Társai Gépjárműtechnikai Bt .Rövidített néven: Vámos és Társa Bt.
 • Telephelye:7632 Pécs Gárdonyi Géza u .26
 • Adószáma:20010939-1-02

Vevő:

 • Az oldal j felhasználója (a továbbiakban röviden „Vevő”). Eladó és Vevő megnevezése együtt, röviden: Felek
2. A szerződés tárgya
 •  Felek egymással adásvételi szerződést kötnek, a szerződés, írásban kötött szerződésnek minősül,  amelynek alapján az Eladó a web áruházban kiválasztott terméket köteles a Vevőre átruházni és a terméket a Vevő birtokába bocsátani.

 

 

3. A szerződés létrejötte
 •  A Vevő a web áruházban regisztrálás nélkül is vásárolhat és korlátlanul böngészhet .
 • A regisztráció nem vonja magával a vásárlási kötelezettséget.
 • A Felek között a szerződés a megrendelés gomb megnyomásával jön létre.

 

4. Jogok, kötelezettségek a regisztrációval és megrendeléssel kapcsolatban
 • Amennyiben a Vevő a regisztrációt hibásan tölti ki, eladó a felmerülő problémákért semmiféle felelősséget nem vállal.
 • A megrendelt termékek kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül a Vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától.
 • Az elállási szándék írásban,vagy telefonos értesítrésel történik az átvátelt, kipróbálást követő legrövidebb időn belül. a 70/4316863 telefonszámon, vagy a vamostsa@gmail.com email címre küldött elállási nyilatkozattal.
 • Az elállási jog 14 munkanapon belül indoklás nélkül gyakorolható.
 • A terméket kifogástalan állapotban, eredeti csomagolásában vesszük vissza a beszerelő szakműhely által készített bizonylat, és az eredeti számla kiséretében. Amennyiben a vásárolt árú felszerelés ,kipróbálás közben sérül, üzemképtelenné válik, az elállás nem gyakorolható. Felhívjuk figyelmét, hogy az áruház termékei olyan műszaki cikkek, amelyek beépítése, üzembe helyezése, a hozzájuk kapcsolódó egységek, vezetékek,stb. hibátlan működésének felülvizsgálata, szakértelmet, szakember, szakműhely közreműködését indokolják. A Vámos és Társa Bt . az elállás során keletkező ,az alkatrész beszerelési - kiszerelési és egyéb járulékos költségeket nem téríti meg. Amennyiben a termék az elállási időn belül meghibásodik, a garanciális feltételek érvényesek. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a rosszhiszemű ellállási magatartást a vállalkozásunk minden esetben vizsgálja. Rosszhiszemű elállásnak minősül, ha a a vevő a terméket, az elállási szándék bejelentése után is rendeltetés szerűen tovább használja, vagy az időszak alatt rendeltetés szerűenhasználja  és az elállási szándékot az időszak végén jelenti be.  Ebeben az esetben a vállakozás fenntartja a jogot, az 50-90% os értékcsökkenés érvényesítésére, vagy extrém esetben eláll a visszavásárlástól.
 • A terméket nem rendeltetés szerű használat,sérülés, más jellegű felhasználás, túlterhelés esetén az elállási jogra hivetkozva sem veszük vissza./A visszaküldött terméket, minden esetben bevizsgáljuk, jegyzőkönyvet,fotókat készítünk./ Ismételten felhívjuk figyelmét, a szakszerű szaktanácsadás lehetőségére, a 70/4316863 telefonszámon, vagy a vamostsa@gmail.com email címen
 • Az Ön megrendelésének, azaz velünk kötött szerződésének teljesítése során a 17/1999. Kormányrendeletnek megfelelően járunk el.
 • Hibás teljesítés esetén a szavatosságra vonatkozó vásárlási igényeket a 49/2003 (VII. 30.) GKM rendelet alapján rendezzük.
5. Szállítási feltételek
 • A termékek átadása személyes átvétellel, vagy csomagküldő szolgáltatással  történik. 
 •  Eladó kötelezettséget vállal, hogy a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül a terméket átadja a csomagkézbesítő  szolgálatnak kiszállítás céljából.
 • A csomagküldésből származó esetleges kárért vagy késedelemért a csomagkézbesítő szolgálat teljes körű felelősséget vállal. Ezekért, a problémákért az Eladót semmi felelősség nem terheli.
 •  Amennyiben a szállítás bármely okból meghiúsul, a csomagkézbesítő  szolgálat mindenkori üzletszabályzatának megfelelően kell eljárni.
 • Amennyiben Vevő a csomagot második kézbesítéskor sem veszi át, illetve, ha a kézbesítés olyan okból hiúsul meg, amelyre a szolgálat üzletszabályzata ezt a jogkövetkezményt írja elő, a szolgálat a csomagot visszaküldi az Eladónak.
 • Abban az esetben, ha a Vevő úgy dönt, hogy visszaküldi a csomagot, vagy nem veszi át, minden szállításból adódó költség a Vevőt terheli.

 

6. Fizetési feltételek
 • Az árú személyes átvételekor készpénzes és átutalásos fizetésí módokra van lehetőség. Eladó az átutalási lehetőséget csak szerződött partnerei részére biztosítja
 •  Az utánvéttel való fizetéses szállítás esetén a termék átvételével egy időben, az átvétel helyén történik, a futárszolgálat mindenkori üzletszabályzata szerint.
 • Előzetes banki átutalás esetén a Vevő a megrendelés visszaigazolását követően, amely tartalmazza a szállítási díjat is, az Eladó az ERSTE banknál vezetett 110600006-00000000-72645226 számú számlájára utalja át a vételárat.
 • Eladó addig nem küldi el a megrendelt terméket, amíg a megrendelt termék vételára + szállítási költsége (a megrendelés visszaigazolásában látható összeg) nem került az Eladó számlájára.
 • A Vevő minden esetben köteles megvárni a visszaigazolást, hogy az előrefizetések esetén a Vevő rendelkezésére álljon minden információ a készleten lévő termékekről és a szállítási költségről.
 •  Az árak forintban vannak feltüntetve és tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t.

 

7. Garancia
 • Az Eladó a termékekre 12 hónap  garanciát vállal a vásárlást bizonyító számla,valamit a szakszerű beszerelést bizonyító szervizszámla (vagy számla másolat) ellenében.
 • A garancia csak rendeltetésszerű használatra vonatkozik, nem vonatkozik extrém körülmények között üzemelő járművek alkatrészei  esetén / pl: offroad/, túlterhelésből, helytelen használatból, szakszerűtlen beszerelésből  adódó meghibásodásokra/ pl égés, olvadás, beázás, stb /valamint törésre. A vevő köteles a hiba észlelése esetén a haladéktalan kármérséklésre,/ pl áramtalanítás, /
 • A meghibásodott alkatrészt a Vevő visszaküldi vagy visszahozza személyesen a Vámos és Társa Bt  7632 Pécs Gárdonyi Géza u 26 címre a számlamásolatokkal együtt, ezt követően az Eladó 8 munkanapon belül köteles kivizsgálni a garanciális igény jogosságát. Amennyiben a garanciális igény jogosan áll fenn,az eladó köteles a lehető legrövidebb időn belül, az árút kicserélni,vagy megjavítani.
 •  Vevő a garanciális igényével kizárólag a vásárlást és a  beszerelést igazoló  számla (vagy számlamásolat) bemutatásával élhet.
 •  Ha a megrendelt termék nem lett megfelelő, a terméket beépítetlen  állapotban számlával együtt a Vevő saját költségén visszaküldi, vagy személyesen visszahozza  a Vámos és Társa Bt  telephelyére 7632 Pécs Gárdonyi Géza u 26 .

Fentiek elkerülése érdekében:

 • Eladó minden esetben felajánlja a telefonos, írásos segítséget, szaktanácsadást, ha a vásárló bizonytalan a döntésében Tel: 70 431 68 63  email: vamostsa@gmail.com
 • Eladó  nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy minden esetben meg kell vizsgálni a meghibásodás kiváltó  okát és az új alkatrész beszerelése , üzembe helyezése előtt, minden esetben szakszerűen ki kell azt javítani!
8. Adatvédelem
 • Vevő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a Vevő által megadott személyes és egyéb adatokat kizárólag a vásárlás lebonyolítása és a későbbi üzleti kapcsolattartás céljából kezelje és feldolgozza.
 • Eladó garantálja hogy Vevő adatai semmilyen úton nem jutnak el harmadik félhez.

Az adatkezelő:

Vámos és Társa Bt 

Vámos Csaba ügyvezető.

 

A szabályozás célja és tárgya
 • Jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzat célja, hogy  A Vámos és Társa Bt néll a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos életviszonyokata természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályaival összhangban rendezze.

 

 •  Ez a szabályzat meghatározza a Vámos és Társa Bt. nél az  adatkezelés elveit, az adatkezelést magukban foglaló tevékenységi területeket, az adatkezelések és adatfeldolgozás feltételeit, valamint az adatbiztonság követelményeinek való megfelelést és szabályozza a felelősségi viszonyokat.
Az adatkezelés
 • A vásárlók nyilvántartásának célja,  a vásárlási információk birtokában a számlázás, szállítás ,csomagfeladás, rendelés  valamit a későbbiekben a vevői kapcsolattartás biztosítása.
 •  A személyes adatok kezelésének jogalapja a vásárláskor megadott elérhetőség, illetve a regisztráció.
 • Az adatok kizárólagos kezelője, és egyben felelőse : Vámos Csaba ügyvezető.

 

Ügyvezető a Vevő személyes adatait  kizárólag  a következő helyeken tartja nyilván, illetve kezeli.

 • A webáruház vásárlói adatbázisában.
 • A Vámos és Társa Bt . számlázó programjában.

Adatkezelő kijelenti, hogy a fenti adatbázisokat saját kezüleg kezeli, használatuk biztonsági jelszóval védett.

 • A kiállított számla nyomtatott másolati példánya a Bt telephelyén a törvényi előírásoknak megfelelő módon és ideig megőrzésre, ezt követően megsemmisítésre kerül.

 

Tájékoztatás és reklámtevékenység
 •  A vevő tájékoztatása a vamosautovillamossag.unas.hu honlapján közzétett információkon kívül a vásárlók  részére hírlevél küldésével történik. A hírlevelek küldéséhez rendelkezésre álló adatok a vevők  e-mail címe, levelezési címe, valamint telefonszáma. Eladó kijelenti, hogy a vevő adatait semmilyen körülmények között nem adja ki harmadik félnek.
 • Az adat tárolás egyetlen célja  vásárlás folyamatának bonyolítása, és a kapcsolattartás, tájékoztatás.
Általános elvek
 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Személyes adatot gyűjteni csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból lehet és azokat a céllal összeegyeztethető módon szabad kezelni.
 •  A személyes adatoknak kizárólag a szükséges információkra kell korlátozódniuk, továbbá pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; a pontatlan személyes adatokat helyesbíteni vagy törölni kell.
 •  Az adattárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok biztonságát a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, a véletlen adatvesztéssel, megsemmisüléssel vagy károsodásával szemben is.
 •  Az adatkezelő felelős a felsorolt követelményeknek való megfelelésért.
Tiltakozás
 • . Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,  kivéve ha az adatkezelést törvény rendelte el,
 •  Ha a  személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
 •  A tiltakozás jogának gyakorlását a  törvény lehetővé teszi.

 

Jogorvoslat
 • A Vevő a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 •  Ha az érintett úgy véli, hogy az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Hatóság eljárásának feltételei és elérhetősége a http://www.naih.hu címen található.
Hatályba lépés
 • A Szabályzat 2018. Május 15. napján lép hatályba.
VÁSÁRLÁS ELŐTT

Tisztelt Vásárló!

 

A kellemetlenségek elkerülése érdekében javaslom, hogy  amennyiben Ön nem szakmabeli vagy bármiben bizonytalan, akkor vásárlás előtt vegye fel velem a kapcsolatot emailben vagy telefonon. Segítek!

Tel: 70/4316863 Vámos Csaba   Email:  vamostsa@gmail.com

ALKATRÉSZ KERESÉS ÉS MÉRETEK.

Tisztelt vásárló!

A részletes alkatrlész kereséshez, kérem hívjon fel .Tel:70 431 68 63.  A pontos azonosításhoz kérem készítse elő a következő adatokat,vagy dokumentumot:

 • A készülékről leolvasható azonosítók
 • Forgalmi endedély

Az áruházban a  kereső mezőbe a méret szerinti  kereséshez, kizárólag  a  hivatalos szor /*/ jelet használja!  Ne hagyjon a karakterek között szóközt! Pl:  A*B*C

 

OTTHONI JAVÍTÁS

Tisztelt Vásárló!

 

A mai fődarabok több ponton préseltek, ponthegesztettek, célszerszámok nélkül csak roncsolással ,szakszerűtlenül szerelhetők. Előfordul, hogy már többé nem lesznek javíthatók.  Megéri?

Kérem gondolja át, hogy a megrendelt alkatrészeket szakszerűen ki tudja-e cserélni.

Figyelem! Csak szakműhelyben , szakember által beszerelt alkatrészekre érvényesek a garanciális  feltételek!

Ne kockáztasson!

A műhelyben vállallom a komplett fődarabok vagy azok részegységeinek gyors, szakszerű javítását.

 

 

 

Webáruház készítés